Laat een geheel pak kaarten miraculeus verdwijnen.